Venter på rapport: Tilstanden på gammelbrua vil avgjøre hvor bra nybrua blir