foto
- En hel røyestim har gått i garnet.

Har fisket tusenvis av småørret og røye. Nå begynner fisken å bli stor og fin