Hitra-kirkene skal ringe i klokkene for å markere tiårsdagen for terrorangrepene