Lokale næringsdrivende gikk sammen om å kjøpe sykehjemmet