Mange observasjoner rundt Frøya og Hitra av den potensielt skadelige maneten

foto