Mener nedgraving på nabotomta er miljøkriminalitet - naboen sier det var midlertidig lagring