-Jeg har lært å snakke med folk, og nesten lært litt mer om Frøya også