Kirsten Hjertaas Sunde sier at hun har reagert sterkt på innholdet i flyvebladet. Hun ble både sint og opprørt og mener slik propaganda best hører heime i søppelkassen. Men aller først vil hun nå gå til politiet og anmelde avsenderen av flyvebladet.

Hjertaas Sunde synes flyvebladet er sterkt preget av nynazistiske synspunkter. En skulle ikke tro slikt var mulig i 2007, sier hun.

Flyvebladet inneholder blant annet sterke beskyldninger mot arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen. Det er et bilde av ministeren med tittelen "Ettersøkt". Videre står det at han er ettersøkt for medvirkning til drap, vold og voldtekter, trygdesvindel, ran, hvitvasking av penger, terrorisme, tvangsekteskap, konemishandling, kjønnslemlestelse, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten.

Flyvebladet har tittelen Norgespatriotene, Norge fritt - Norge hvitt.

LES MER i HF FREDAG 27. JULI