- Kommunale skatter og avgifter følger konsumprisindeksen og går opp med 4.2 %, bortsett fra vannavgiften som stiger med 6 %, forteller Ole Johan Haugen ved kommunen. Dermed skulle det ikke dukke opp uventede høye regninger fra kommunen neste år.

Endring i oppvekst

Ellers vil elevene på ungdomsskolen oppleve at man nok får mer undervisning i større grupper og færre delingstimer på grunn av reduksjon i voksentettheten så fort oppussingen av skolen er ferdig. Det samme gjelder 1. - 7. trinn fra høsten av.

Som kjent vil også barnehageavdelingene i Barman krets flyttes fra Dolmøy og Melandsjø til skolen, der man får et oppvekstsenter. Dette vil medføre endringer i rutinene for de 40 barna med foreldre, men også sørge for at avdelingene ikke blir så sårbare.

Åpningstidene i barnehagene reduseres med en halv time per dag som følge av kutt i årsverk.

Helse og omsorg

Bomiljø tre gjøres som kjent om fra sykehjemsplasser til bofellesskap. Prosjektledere på kommunen og de pårørende er uenige om hvor store endringer dette vil få for brukerne, og det er nok bare tiden som vil vise hvem som har mest rett. Det som virker sikkert er at pårørende får mer ansvar og at behandlingsopplegg blir mer individuelt..

Nye Øytun tas i bruk med bofellesskap for brukerne. Individuelle tjenester i egen bolig. Avlastningsbolig for barn gir foreldre med behov for avlastning et mer forutsigbart tilbud.