I siste møte vedtok fylkesutvalget å bevilge penger til full rehabilitering av Mausund bru. Fem millioner kommer i 2009, og de resterende fem i 2010.

Fylkestingsrepresentant Olga Rødsjø Johansen (Ap) fra Mausund er svært glad for dette. Hun påpeker at denne brua er klassifiseret i laveste prioritet (klasse E), hvor det normalt fordres at fylke og kommune spleiser på rehabilitering.

- Til tross for det, har fylket valgt å ta den fulle investeringen. Det er gledelig, sier Rødsjø Johansen.