Pressemelding fra Frøya kommune onsdag 31.01.24:

Skoler og barnehager holdes åpent som vanlig torsdag 01.02.24. AtB melder at skolebussene vil gå som normalt.

Ekstremvarselet varer fra i dag klokken 19.00 til klokken 08.00 i morgen tidlig.

Kommunen har forsterket bemanning på helsetjenester og tekniske vaktordninger.

Dersom det blir bortfall av mobilnett og det oppstår akutte situasjoner kan det tas kontakt med Frøya brannstasjon på Siholmen, som har tilgjengelig mannskap og utstyr.

Beredskapsledelsen ber om at innbyggere og ansatte må være forberedt på eventuelle endringer på kort tid, torsdag morgen, dersom skoler og barnehager opplever strømbrudd eller andre forhold som gjør det vanskelig å holde åpent. Dette vil da bli varslet fra den enkelte skole og barnehage.

Innbyggerne bes om å følge med på værmeldingene og tilpasse egen aktivitet etter dette. Det anbefales å være innendørs så langt det er mulig. Beredskapsledelsen følger situasjonen tett og informasjon fra kommunen oppdateres etter behov på froya.kommune.no og kommunens facebookside. Vi legger også ut informasjon på flere språk. Følg gjerne varsom.no.

Hitra kommune meldte tirsdag at de forbereder seg på at skoler og barnehager kan bli stengt dersom ekstremværet «Ingunn» slår til som varslet torsdag.

Onsdag ettermiddag forteller kommunedirektør Ingjerd Astad i en pressemelding at Hitra kommune vil holde alle sine tjenester åpne i morgen torsdag 1. februar.

– Vi følger situasjonen fortløpende og vil gjøre ny vurdering dersom situasjonen endrer seg, sier kommunedirektør Ingjerd Astad.

Meldingene sier at uværet blir verst i kveld, onsdag, og Hitra kommune ber alle innbyggere om å være varsom og holde seg innendørs.

Vinden forventes å løye til torsdag morgen, og med bakgrunn i dette holdes skoler, barnehager og øvrige tjenester åpne. Fylkeskommunen melder at skoleskyss går som normalt og at Guri Kunna vgs holder åpent, står det i pressemeldingen.