Alle tre lokalitetene er fortsatt med i vurderingen

foto