Det er i dag 61 ubesatte stillinger i Hitra kommune