– Nå har du en kjempemulighet til å være med å påvirke, og fortelle hvordan akkurat DU ønsker Bostart-boligene skal være, sier Karl Brevik, leder i Hitra ungdomsråd.

Inviterer til temamøte

Mandag inviterer Hitra kommunes prosjektutvikler for prosjektet «Bo og leve», Arne Gabrielsen, til temamøte om prosjektet «Bostart Hitra»

Målsetningen med «Bostart Hitra» er å selge nye små boenheter til unge under 28 år, i samarbeid med lokal bank, hvor egenkapitalkrav på 15% er oppfylt før kjøp.

Håper mange vil si sin mening

Brevik håper så mange som mulig tar turen til kommunestyresalen mandag, og våger å si sin mening.

– Her kan vi påvirke hvor boligene skal ligge, størrelse på boligen, eller andre ting. Hitra kommune ønsker å lytte til oss unge, og det syns jeg vi må utnytte, sier Brevik til slutt.