Frøya formannskap har vedtatt å bevilge 10.000 kroner til årets fasteaksjon «Håp i en dråpe vann».

Det er Kirkens nødhjelp som står bak aksjonen, og det er tradisjon for at de kirkelige konfirmantene går dør til dør for å samle inn penger. Datoen for årets dør til dør-aksjon er 28. mars.