Økt behov for redningsinnsats. Nå skal flere bli akutthjelpere