-Man er ekstremt avhengig av bil på Hitra og Frøya