Stor øvelse. Her blir det forbudt å fly drone

foto