Fredag forrige uke, var Telenor i øyregionen, for å orientere bedrifter på Frøya og Hitra om den forestående fiberutbyggingen.

Frode Kvello, bredbåndansvarlig i Telenor Bedrift Midt-Norge, forteller at de fikk mye ut av besøket.

- På Frøya dukket det opp over tretti deltakere, og det var ikke plass til alle inne på møterommet. På Hitra var det litt mindre deltakelse, men oppsummert var begge møtene gode.

Et stort behov

Kvello forteller lokalavisa at Telenor har kikket lenge på øyregionen.

- Dette er et av områdene Telenor føler ansvar for å prioritere. Bakgrunnen for at vi kommer utover nå, er at vi har i fra næringslivet, fått avdekt det store behovet for bedre infrastruktur i øyriket. En bedre infrastruktur vil komme hele samfunnet til gode, både næringsliv, kommunene og privatpersoner. Det er med på å sikre arbeidsplasser og styrke konkurransekraften.

Frode Kvello, bredbåndansvarlig i Telenor Bedrift Midt-Norge.

På møtene fortalte Kvello at Telenor har investert betraktelig i infrastrukturen de senere år, og det har de tenkt å fortsette med.

De kunne fortelle at Telenor i dag leverer dekning via bredbånd på kobber i fra åtte sentraler, til ca 1.100 kunder på Frøya. På Hitra leverer de i fra 21 sentraler, til ca. 1.600 kunder.

Møtedeltakerne fikk også høre hva Telenor har gjort konkret på mobilsiden.

- En del har fått bedre tilbud de to siste årene, men stort sett er dette rundt Fillan og Sistranda. På Frøya er det ni basestasjoner, tre er blitt oppgradert. På Hitra er det 14 basestasjoner, fire er blitt oppgradert. Resten av basestasjonene på begge øyene vil bli oppgradert med 4G / 4G+ i løpet av neste år.

Kvello sier det kommer til å bli en nokså høy investeringskostnad når det kommer til fiberutbygging i øyregionen, men at det er viktig å få fiber ut til grendene også.

- Vi tenker at skal vi først gjøre dette, så skal vi gjøre et skikkelig tak for hele Frøya og Hitra.

Det er blant annet satt over fire millioner kroner til en ny fiberforbindelse til øyregionen via Ørlandet som bygges nå, forteller bredbåndsansvarlig Kvello.

- At vi får to adskilte fiber-fremføringer inn til øyregionen, er et viktig steg i riktig retning med tanke på blant annet kapasitet og robusthet.

Mobilstasjoner på Frøya. Tre er oppgradert, resten blir oppgradert med 4G/4G+ i løpet av neste år.

Dårlig bredbåndsdekning

Det lokale næringsliv og kommunene har allerede gitt Telenor et par innspill å jobbe videre med.

- Det er også lagt opp til et løp mellom kommunene og næringslivet, rundt videre innspill til oss. Moderniseringsdirektør av fastnett, Arne Quist Christensen, har satt av en prosjektleder i Telenor som begynner å jobbe med øyregionen snart. Når vi tenker å realisere bredbåndsdekning i hele øyregionen - også i de mest ressurskrevende områdene, er vi avhengige av lokale innspill.

Hitra og Frøya har for dårlig bredbåndsdekning, så til det videre arbeidet anbefaler Kvello og Telenor kommunene om å søke midler til utbygging via NKom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) innen 10.mai.

Overordnet dekningsbilde uavhengig av operatør, viser at det er dårlig bredbåndsdekning i øyregionen. Disse tallene er hentet i fra Hitra. Statistikk: Telenor.

I 2016 har Stortinget bevilget 126,5 millioner kroner for å bidra til at alle husstander i Norge kan få et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. De offentlige midlene skal gå til bredbåndsutbygging der de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut.

- Frøya har gitt signaler om at de kommer til å søke og det er bra. Smøla er blant kommunene har tidligere søkt om tilskuddsmidler til Nkom, og de har fått innvilget det.

Digitalisering i kommune-Norge

Frode Kvello forteller at Telenor skal bidra i digitaliseringen av kommune-Norge og at de er i gang med et pilotprosjekt kalt Smart-kommune.

- Over 10 ulike kommuner ser nå på hvordan de kan legge en helhetlig digital strategi som vil sette standarden for å digitalisere store deler av tjenestetilbudet. Vi har invitert med Frøya kommune til å delta i arbeidsmøter med oss, rundt hvordan for eksempel eldre kan bo hjemme lengre ved hjelp av velferdsteknologi.

Velferdsteknologi defineres som bruken av digitale og teknologiske løsninger for å utføre arbeidsoppgaver innen pleie- og omsorgssektoren. Dette er for eksempel fallsensorer, komfyrvakt og bruk av GPS for demente. Smart bruk av ny teknologi vil kunne hjelpe flere tusen eldre til en bedre alderdom i eget hjem.

Den digitale infrastrukturen vil på sikt kunne medføre besparelser for kommunene. At flere eldre kan bo lengre hjemme med god omsorg og livskvalitet, vil redusere andelen sykehjemsbeboere fra 27 til 22 prosent i 2040. Innsparingen er beregnet til om lag 23 milliarder kroner i året, viser en undersøkelse utført av forskningsinstitusjonen NyAnalyse på oppdrag av Telenor. Innsparingen innebærer at 19.000 flere eldre bor hjemme med hjelp av velferdsteknologi og tilsvarende færre er på sykehjem.

Smart bruk av ny teknologi vil kunne hjelpe flere tusen eldre til en bedre alderdom i eget hjem.

Et omfattende arbeid

Når det eventuelt blir igangsatt fiberutbygging i øyregionen og når dette kan taes i bruk, kan avslutningsvis ikke Kvello svare på ennå.

- Siden vi tenker å gjøre et så omfattende arbeid, er vi avhengig av å velge smarte løsninger og ta investeringsbeslutninger i første omgang.

- Der det ikke blir fiber, vil vi tilby ulike former for bredbånd. Vi planlegger å holde et folkemøte i øyregionen etter hvert, trolig i uke 17. Der vil vi orientere nærmere, sier Kvello.

I løpet av en til to måneder, vil Telenor kunne komme tilbake til et mer konkret tidsperspektiv på deler av utbyggingen. Andre områder må kanskje avvente evt tilskudd fra NKOM, Fylke og andre interessenter.