Både Chile og Skottland skal være interessert i havmerdene, som Salmar har utviklet i samarbeid med Sintef.

I følge intrafish.no er Salmar i kontakt med asiatiske verft for tilbud om bygging av merdene, som er utviklet for å tåle vær og bølgeforhold til havs.

Så langt har Salmar ingen konsesjoner i Norge de kan bruke merdene til, men Skottland og Chile stiller areal til disposisjon.

- Vi har fått telefoner fra Skottland og Chile, hvor vi får areal stilt tilgjengelig. Det er ikke noe vi jobber med nå, men vi får se når vi får svar fra norske myndigheter, sier konsernsjef Leif Inge Nordhammer til intrafish.no.

Trenger nye konsesjoner

Salmar har ønsket å bygge oppdrettsanlegg basert på slike havmerder i Frohavet, og søkte om å få flere av de såkalte ”grønne” konsesjonene som ble utlyst i 2013, men fikk avslag. Salmar har klaget på avslagene, og venter på svar.

- Vi avventer svar. Vi hadde trodd at myndighetene var så opptatt av teknologiutvikling og å få tatt oppdrett til havs, at en kunne gjort noen ekstra tildelinger. Vi har jobbet iherdig med søknader og anker, og jobber mot politikere, sier Nordhammer.

Konsernsjefen sier at de tidligst kan ha fisk i sjøen i havmerden høsten 2016, men at det sannsynligvis ikke blir før i 2017. Men det avhenger igjen om de får nye konsesjoner.

- Vi vil ikke starte byggingen før vi har fått konsesjoner. Slik vi vurderer det, er det ikke aktuelt å benytte eksisterende konsesjoner til dette prosjektet.

Å kjøpe konsesjoner til markedspris er heller ikke aktuelt.

- Om en skal kjøpe konsesjoner til 60-70 millioner kroner stykket, i tillegg til investeringen i utstyret, så går det ikke opp, sier Nordhammer til intrafish.no.