Etter dialog mellom Frøya kommune og Atb lå det an til at froværingene fikk en reisedag med tid til å gjøre ærend i kommunesenteret. Men nå har kommunen fått beskjed om at de må betale for turen.

Også når Atb har lagt båtrutene tidligere, har det å skaffe folk som bor i Froan en dag i uka da de kan reise tur/retur Sistranda og ha god tid, vært en av de vanskelige brikkene å få inn i det puslespillet som en rutetabell for øyrekka er.

Atb og Frøya kommune har nå hatt en dialog på å tilpasse høstens nye ruter, og denne gangen har man funnet en løsning som gjør at torsdagene kan bli en slik reisedag. Denne dagen legges det også opp til at båten går innom Mausund både på vei fra Sørburøya og på tilbaketuren på tidlig-ettermiddagen. Dermed kan skoleelevene fra Sørburøya ha bassengdag for svømmeopplæring på Mausund.

- Er ikke en bassengtur

Men opplegget har en hake: Atb definerer dette som en bassengtur, lagt opp først og fremst for å få til svømmetimene. Fylkeskommunen er ansvarlig for skoleskyss til og fra skole, men ikke for skyss til aktiviteter i løpet av skoledagen. Dette er det kommunenen som må betale, og derfor har Atb gitt beskjed om at de kommer til å fakturere 228.000 kroner til Frøya kommune for disse torsdagsturene. En regning ordfører Berit Flåmo ikke har tenkt å betale.

- Den offentlige samferdselen er det fylkeskommunen som har ansvaret for, og Atb har fått oppdraget med å skape en kommunikasjon i øyrekka som folk kan leve med. Vi har hele tida presisert at dette ikke er en bassengtur, men en tur som er gunstig for alle de som bor i nordværa. De har en mulighet til å reise tur/retur på onsdager, men da får de bare en time på Sistranda. Slik det er lagt opp for torsdagene nå, så får de mer tid til handel, legebesøk og annet de har behov for å utrette i kommunesenteret. Det er også tilrettelagt for at de kan reise videre innover. Men det er uaktuelt at kommunen skal betale for at de får dette rutetilbudet. Det blir feil, da det er fylkeskommunen som har ansvar for dette, sier ordfører Berit Flåmo.

Ordføreren har gitt tilbakemelding til Atb på at dette ikke kan aksepteres, og beskjeden hun har fått tilbake er at hvis ikke kommunen betaler, så kuttes denne båtturen ut fra ruta.

Lokalavis lyktes ikke å få noen kommentar på dette fra Atb før deadline.

Ruter litt mer tilpasset behovet

Hvis Atb snur og sørger for at denne ruteavgangen blir finansiert, så mener frøyaordføreren at man er i ferd med å få et mer tilpasset rutetilbud enn man har hatt siden Atb tok over styringa.

- Tilbakemeldingene fra Mausund er at man holder på å få et tilbud som er mer tilpasset folks behov. Og Froan har gitt avkall på mange turer for å få til noen turer som er mer tilpasset, med blant annet denne torsdagsturen som jeg håper Atb innser at de må betale for. Men Sula henger litt etter, og det er særlig dette med at de skulle hatt en tidligtur tilpasset reiselivet. Og så er det en stor mangel av den såkalte KID-bussen ble tatt bort fra Sula, sier ordfører Berit Flåmo.

Økende trafikk

Hun mener Atb også er i ferd med å innse at trafikken i øyrekka er økende.

- Folketallet er relativt stabilt, men vi ser at stadig flere hyttefolk og turister besøker øyrekka. Som eksempel har jeg fått tall fra velforeninga på Sauøya, som har telt at det har vært 300 mennesker på øya i løpet av juli. Og vi vet at stadig flere besøker de andre øyene også, sier Berit Flåmo.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no

MS "Vetlefjord" er båten som betjener Froan