Skatteetatens forslag om å halvere antall skattekontorer fra 107 til 53 får Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til å riste på hodet.

- Dette er et svar på en klar bestilling fra tidenes sentraliseringsregjering om å kutte antall kontorer over hele landet. Dette er nok en fjerning av viktige tjenester og kompetanse fra norske distrikter. Senterpartiet er opptatt av nærhet til tjenester og skattekontorene spiller en viktig rolle for et variert arbeidsmarked i norske distrikter, sier Vedum i en pressemelding.

Han poengterer at et skattekontor er ikke bare et skattekontor.

- Det er også en større del av et kompetansemiljø i kommunene rundt om i hele landet. Når funksjon etter funksjon blir sentralisert og tatt bort slår det beina under andre deler av næringslivet i det området som rammes, sier Vedum.

- Dette forslaget om sentralisering står i grell kontrast til avtalen om å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, som Venstre og Regjeringen har blitt enige om, sier Vedum.

Tidligere i dag ble det kjent at skattekontoret for Hitra og Frøya (lokalisert i Fillan) står på lista over kontorer Skattedirektoratet vil fjerne.