Da Frøya kommunestyre i dag skulle behandle planen for Rabben Marina, var det spørsmålet om liggekai som ble diskusjonstema. I planen er det en åpning for at det i tillegg til 250 småbåtplasser også kan etableres en liggekai for større båter.

Frøya kommune har prosjektert en liggekai på Siholmen. Dette er gjort i samarbeid med Frøyas to største rederier, og det er søkt om statlige midler til å få etablert den. Søknaden ble ikke innvilget gjennom statsbudsjettet sist år, og kommunen må søke på nytt i år.

Kristin Reppe Storø (Ap) stilte spørsmål om en liggekai på Rabben ville bli en konkurrent til det prosjektet kommunen og lokalt næringsliv står bak på Siholmen. Andre mente at Frøyas voksende rederibransje har behov for alle liggekaier man kan få.

Etter en runde med avklaringer valgte et enstemmig kommunestyre å vedta planen slik den er lagt fram, og dermed er det åpent for at det kan bygges både småbåtplasser og liggekai på Rabben.

Restene av den gamle ekspedisjonskaia kan bli bygget inn som en del av moloanlegget til den planlagte småbåthavna på Rabben