Uaktuelt å plassere biler på Sula og Mausund

Sula grendalag har tidligere i år sendt en henvendelse til St. Olavs hospital om verdig transport av syke. Saken gjelder transport av syke fra heim til båt eller helikopter.

"l dag blir pasienter båret eller kjørt med båre, noen ganger med privat bil, til nærmeste landingssted for helikopter eller sjøtransport. Deres sårbare situasjon blir dermed eksponert for alle."

De viser til pasient- og brukerrettighetsloven og det som står om "rett til vern mot spredning av opplysninger". Grendalagets inititaiv er en invitasjon til fylkeskommunen og St. Olav om å se taxitilbud og syketransort i ett. Fylkeskommune tok bort den såkalte KID-bilen / Suladrosjeen i fjor. Dette var et transportilbud mellom fergeleiet på Lomsøya og Sula. I følge grendalaget fungerte denne også som en intern ambulanse.

De mener St. Olav har et ansvar for å forhindre "åpen transport" av pasienter.

Da avdelingsleder Erlend Sundland fra ambulansetjenesten møtte hovedutvalget på Frøya sist uke, ble han spurt om dette. Han benektet ikke at St. Olav kan ha et ansvar for transport til helikopeter/ båttransport, men avviste at det kunne være aktuelt å plassere biler på Sula og Mausund.

- Det er ikke bare å plassere ut biler på Sula og Mausund. Og det vil ha en kostnad som vi ikke har råd til. Det vil koste en halv million i året bare det å holde en bil på Mausund. De pengene må vi ta fra noe annet. Hvis det skulle prioriteres, måtte vi legge ned dagambulansen på Frøya helt, svarte Sundland.