Skolekvaliteten er målt hos alle landets videregående skoler. Av skolene i Sør-Trøndelag besitter Frøya videregående bunnplasseringen sammen med Hemne videregående. Dette skriver adressa.no

Skolen er målt på sju indikatorer som til sammen gir skolen en karakter.

De sju punktene er:

  • fullført videregående skole inne fem år etter grunnskolen

  • deltagelse i videregående opplæring i alle semestre etter grunnskolen

  • normert progresjon – fullført videregående opplæring tre år etter avsluttet grunnskole

  • Normert fullføring  fullført videregående opplæring. 3 år for elever på studieforberedende program, 4 år for elever på yrkesfag

  • Standpunktkarakterer på vitnemålet

  • Eksamenskarakter i norsk

  • Gjennomsnittskarakter på alle skriftlige eksamener

Skolekvaliteten ved den enkelte skole er oppgitt på en skala fra 1 til 6, hvor 6 er toppkarakter. Frøya videregående fikk karakteren 1,9 i denne undersøkelsen. Hitra videregående fikk 3,2. Landsgjennomsnittet er 3,1. Det er Kunnskapsdepartementet som har bestilt undersøkelsen. Resultatene er beregnet ut fra elever som startet på videregående skole i 2008 og 2009.

Store forskjeller

- Denne undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom skolene i Nord- og Sør- Trøndelag, når det gjelder hvor mye de bidrar til elevenes læring og andelen som fullfører. Noen skoler som skiller seg positivt ut, er Leksvik videregående skole i Nord- Trøndelag og Meldal og Åfjord videregående skoler i Sør-Trøndelag, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

To av skolene i Nord-Trøndelag og fem av skolene i Sør-Trøndelag er blant de beste skolene i landet, målt etter hvor mye de bidrar til elevenes læring og fullføring. Samtidig ligger seks av skolene i de to fylkene under det nasjonale gjennomsnittet for skolekvalitet.

- Les resultatene med varsomhet

– Jeg vil understreke at det er viktig å lese resultatene for enkeltskoler med varsomhet. Det som er viktig nå er at alle skoleeiere tar tak i resultatene og bruker dem konstruktivt. Kunnskap om kvalitetsforskjeller mellom skoler kan gi grunnlag for en mer målrettet innsats mot de skolene som sliter, sier Røe Isaksen.

I 2017 skal regjeringen legge frem en ny stortingsmelding om norsk skole. Forskjeller i skolekvalitet mellom fylker, kommuner og skoler blir et viktig tema.

– Målet må være at alle elever skal ha de samme mulighetene til å lykkes, uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de begynner på, sier kunnskapsministeren.