En jeger ble i 2008 domfelt for å ha skutt 4 hjorter på 19 sekunder.  I år er hans "rekord" nesten tangert av en jeger i Trondheim, som på årets første jaktdag skjøt 3 hjorter på 30 sekunder.  Saken anmeldes av NOAH - for dyrs rettigheter, som mener at media bør unngå glorifiserende artikler som denne.

- Felling av 3 dyr på 30 sekunder betyr at jegeren ikke rakk å påse at hvert påskutte dyr var dødt eller dødelig truffet før han skjøt det neste dyret.  Det er ikke nok å registerer at dyrene faller, de kan reise seg igjen og flykte, eller de kan ligge såret og lide unødig lenge mens jegeren fortsetter å skyte mot andre dyr.  Vi mener de to sakene er parallelle, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Hun mener det ikke er ingen prestasjon å skyte flere dyr fortløpende, det er absolutt ikke noe å skryte av.

- Media bør ikke berømme personer som etter alt å dømme handler uaktsomt og utsetter dyr for risiko for unødig lidelse, fortsetter hun.

Kritisk journalistikk uteblir

NOAH mener kritisk journalistikk altfor ofte uteblir i forhold til jakt.

-  Vi ser altfor mange av de glorifiserende oppslagene.  Trofejakt på store hanndyr er ett eksempel - en slik jakt er sterkt kritisert fordi mangel på store hanndyr fører til forskjøvet kalvingstidspunkt fremover mot høsten, med stor risiko for at kalver blir etterlatt hjelpeløse under jakt som starter tidlig, og større påkjenninger for overlevende kalver om vinteren.  Men fortsatt er trofejakt godt stoff for media.  Å glede seg over levende dyr i naturen og være stolt av vår naturlige fauna, er heller noe media bør oppmuntre til.

- Jakt på rødlista arter som rype, hare og ærfugl er andre områder der kritiske kommentarer hadde vært på sin plass, mener Siri Martinsen.  - Media er med å forme holdninger og bør være bevisst på denne rollen.  I stedet for å glorfisere rekreasjonsjakt bør media heller bidra til større bevissthet omkring hvordan dyrene behandles, uttaler Siri Martinsen i NOAH.