Prisen på norsk laks er fortsatt høy. Med en snittpris på 58 kroner kiloen var eksportverdien i august 42 prosent høyere enn i samme måned i fjor. For den norske ørreten ble verdien doblet.

- I august har eksportprisen falt med rundt 8 kroner. Etterspørselen etter norsk laks er fortsatt høy og volumene øker. Samtidig ser vi at ørreten styrker sin posisjon i flere markeder, sier kommunikasjonsdirektør Geir Håvard Hanssen i Norges sjømatråd.

Kjøper oftere, men mindre

I følge analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd har ikke prisstigningen på laksen nådd forbrukerne fullt ut.

- Til tross for den høye eksportprisen fortsetter konsumentene i Europa å kjøpe norsk laks. Vi ser imidlertid en endring i forbruksmønstret til konsumentene, som nå kjøper laks oftere, men i mindre kvanta per gang, sier Aandahl.

- Ser vi på prisutviklingen viser den seg raskere for fersk laks, med liten grad av bearbeiding. Mens råvaremarkedet opplever stor prisvekst opplever konsumentene foreløpig en relativt svak vekst i konsumprisen. Dette skyldes i hovedsak forhåndsinngåtte kontrakter, spesielt på bearbeide produkter. På sikt vil nok prisøkningen i større grad overføres til konsumentene. Så får tiden vise hvor langt forbrukerne er villige til å strekke seg for å få laks på middagsbordet, sier Aandahl.

Nye ørretmarkeder

Russland var lenge det viktigste markedet for norsk ørret. Næringen møtte derfor betydelige utfordringer da dette markedet ble stengt som følge av import stopp i 2014. I tiden etter stengingen ble det gjort en betydelig innsats for å finne nye ørretmarkeder.

- Norsk ørret falt i pris da det russiske markedet ble stengt, noe som gjorde at eksportørene måtte gjennom en krevende snuoperasjon. I dag ser vi at ørreten har fått flere ben å stå på gjennom nye markeder i Europa, USA og Asia. Samtidig ser vi at prisene tar seg opp. Nå får eksportørene betalt for det gode markedsarbeidet de har gjort de siste årene, sier Hanssen.

Mot ny rekord?

Med en samlet eksport på 56,3 milliarder kroner per august ligger det an til nok en ny rekord for sjømateksporten i 2016.

- Den samlede eksportverdien endte på 74,5 milliarder kroner i 2015. Dette var ny rekord for norsk sjømateksport. Om vi holder samme fart utover høsten ser det ut til at rekorden fra i fjor ryker med god margin, sier Hanssen.