Åpningen av Blått kompetansesenter (BKS) nærmer seg med stormskritt. Og det er en svært stolt daglig leder Bjørnar Johansen, som viser vei inn i Blått kompetansesenters nye lyse, luftige og moderne lokaler på Sistranda.

Samler ulike miljøer

Blått kompetansesenter er et kontor- og fasilitetsbygg, som samlokaliserer ulike kunnskaps- og kompetansemiljøer, samt private selskap i den marine og maritime sektor.

- Blått kompetansesenter skal være en koblingsaktør mellom disse aktørene, til gjensidig nytte for hele havbruksnæringen, sier Bjørnar Johansen.

Daglig leder i Blått kompetansesenter, Bjørnar Johansen - her med Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk kystkompetanse utenfor begges nye kontorlokale på Sistranda.

Beste tomta i byen

- Det har gått veldig fort og greit å leie ut kontorene og de aller fleste bedriftene har nå flyttet inn, i det som må være å sies en av de ”beste tomtene i byen”, smiler Johansen

Blått kompetansesenter er på 3400 kvm. fordelt på 23 leietakende firma.

- Til sammen vil firmaene ha rundt 70 faste arbeidsplasser her, og i perioder enda flere. Det er ikke medregnet elever i fra Frøya videregående skole, som også skal inn i lokalene.

Ingen tvil hvilken farge som går igjen i kompetansesenteret.

Ønsker vekst

Oppe i tredje etasje, møter vi en av de som har ser ut til å ha funnet seg til rette i sine nye lokaler.

- Måsøval Fiskeoppdrett er en av de største leietakerne i Blått kompetansesenter og dette tror vi blir veldig bra. Måsøval ønsker vekst, og å komme inn i et slikt kompetansemiljø er midt i blinken for oss. Vi har tatt høyde for videre vekst og har per i dag ledige kontorer. Vi jobber mye i team og har derfor også satt av plass til to møterom. Prosjektrommet i midten av lokalene våre har fire arbeidsplasser og er ment som en stasjon for de som ikke har et permanent behov for en kontorplass. Vi gleder oss veldig til fortsettelsen, smiler Monicha Seternes.

Måsøval Fiskeoppdrett - her ved Monicha Seternes, er en av de største aktørene på plass i Blått kompetansesenter.

Vi fortsetter runden, og i nederste etasje holder Sør Trøndelag Fylkeskommune til.

- Da Frøya videregående skole ble bygd, ble den i minste laget. Så her kommer det to nye skolelokaler og et nytt motorverksted.

I samme etasje holder også Kystlab Prebio til i sine nye og moderne lokaler.

- Hele den blå næringen skal inn hit i Blått kompetansesenter, og da må vi også være her, smiler Anne Katrine H. Tanesmo, mens hun pakker ut utstyr.

Ønsker å bli synlig

I etasjen over og ved siden av leietaker Ernest & Young og Frøya Næringsforum, har Kirsti Mathisen kontor.

- Aquatic Consept Group AS er en av de minste leietakerne, men vi er store innad i næringen. Vi er en leverandør innen matindustrien, og har kjemikompetanse. Vi leverer blant annet avlusingsmiddelet hydrogenperoksid til oppdrettsnæringen, sier Mathisen.

Aquatic Consept Group AS er en av de minste leietakerne. -Men vi de store innad i næringen, forteller Kirsti Mathisen. Etter fjorten år i Trondheim, har frøyværingen nå fått seg kontor på Frøya.

Frøyværingen har hatt kontor i Trondheim de fjorten siste årene, men er nå kommet tilbake til øyregionen.

- Vi ser muligheter rundt det å etablere oss i et spennende miljø på Frøya. Her ved BKS kan vi bidra med vår kompetanse og samtidig bli mer synlig.

Litt lenger ned i gangen, i samme etasje holder Åkerblå (tidligere Havbrukstjenesten) til.

- Våre lokaler var for små, så vi var noen av de aller første som kontakt med Blått kompetansesenter for å få leie lokaler her, smiler Renathe Greve.

Åkerblå har avdelingskontorer i fra Tromsø til Kristiansund, mens hovedkontoret og administrasjon sitter på Frøya og nå i BKS-lokalene.

- Vi ser frem til å bli en del av Blått kompetansesenter og en del av et større fellesskap. Her i samme bygg som vi selv holder til i, finner vi flere aktører vi kan samarbeide med, sier Greve.

Åkerblå (tidligere Havbrukstjenesten) har hovedkontoret sitt på Frøya og nå i Blått kompetansesenter sine lokaler. - Vi var noen av de aller første som kontakt med Blått kompetansesenter for å få leie lokaler her, smiler Renathe Greve.

Fiskeriministeren kommer

Det er hektiske dager, sier Bjørnar Johansen når omvisningen går mot slutten.

Nå er han og Trønder Kystkompetanse - som for øvrig også er en leietaker i senteret, i gang med å planlegge den offisielle åpningen, torsdag 2. juni.

Til den kommer fiskeriminister Per Sandberg, for blant annet å klippe snoren.

Det er offentlig og privat næringsliv som sammen har bygd Blått kompetansesenter; Frøy Eiendom og og det statlige selskapet for industrivekst, Siva.

Under åpningsdagen blir det åpent senter hvor alle er hjertlig velkomne, forteller Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk Kystkompetanse.

- Frøy Eiendom har i særdeleshet invitert inn ungdommer og eldre. De har betalt skyss for alle avgangselever i fra den videregående skolen på Frøya og Hitra, samt alle 10.klassingene, slik at de kan overvære åpningen. Det samme gjelder for Livsglede for eldre på begge øyene.

Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk Kystkompetanse og Bjørnar Johansen i Blått kompetansesenter AS, er godt i gang med å planlegge åpningsfesten.

Under den offisielle åpningen vil også fylkeskommunens ledelse delta, som fylkesordfører i Sør-Trøndelag, Tore O. Sandvik. Åpningen vil ledes av Jørn Arve Flått, kommunikasjonssjef i Sør Trøndelag Fylkeskommune.

- Under åpningen blir det også signering av avtaler mellom næringsliv, BKS og utdanningsinstitusjonene.

På ettermiddagen er det åpen konferanse i Frøya kultur- og kompetansesenter med tema samarbeid, utvikling og framtid i den blå åkeren. På kvelden er det lukket middagsselskap for inviterte gjester.

Interesse tundt trinn 2

Til tross for at Blått Kompetansesenter ennå ikke offisielt har åpnet, er Bjørnar Johansen og Blått kompetansesenter AS allerede kommet godt i gang med planleggingen av et trinn 2.

- Vi tenker å lage et Blått kompetanse-bygg til, som knyttes sammen med dette senteret. Trinn 2 blir på 4000 kvm. og vi har allerede interesserte som vil inn i lokalet, så dette blir spennende å jobbe videre med, sier Johansen.

- Målsetningen og håpet er å trykke på startknappen allerede en gang i høst.

Til tross for at Blått Kompetansesenter ennå ikke offisielt har åpnet, er Blått kompetansesenter AS allerede kommet godt i gang med planleggingen av et trinn 2.

Det jobbes også for å etablere Blå kompetansesentre andre steder i landet.

- Det skal produseres mat langs hele kysten og ikke bare her i øyregionen. Dette blir verdens viktigste næring med tanke på verdensutviklingen vi står ovenfor, som blant annet krever at vi øker matproduksjonen for å dekke befolkningsøkningen i fremtiden. Vi ønsker derfor å etablere fire slike sentre, og prosessen er allerede godt i gang i Austervoll og på Senja. Dette fordi vi vil at Blått kompetansesenter skal bli premissgivere. Vi vil tilleggelegge, kunne påvirke og styrke dialogen med havbruksnæringen videre, avslutter Bjørnar Johansen.

980 12 034 cecilia@hitra-froya.no