Evie Johansen i Aetat

Når skuldrene verker og ryggen slår seg vrang, kan det være et tegn på at arbeidssituasjonen din er for krevende. Legene får besøk av stadig flere med slike symptomer. Sykemelding er første vei ut av uføret. For enkelte strekker denne ut i tid. Kropp og sjel er ikke moden for å gå tilbake til den opprinnelige arbeidsplassen eller arbeidsoppgaven. Før sykemeldinga har løpt ett år, blir det innkalt til møte i attføringsutvalget. Aetat, bedriftshelsetjeneste, trygdekontor, arbeidsgiver og arbeidstaker setter seg sammen og diskuterer framtida. Yrkesutøveres egne ønsker står i sentrum. I storparten av sakene i øyregionen i fjor ble konklusjonen at arbeidstakeren ikke kunne tilbake til sin opprinnelige jobb. En ny yrkeskarriere som innebærer andre belastninger, er løsninga for mange. På Frøya er det attføringskonsulent Evie Johansen på Aetat som får oppfølgingsansvaret.

Les hele saken i lokalavisa.