SV, FrP og SP gikk i utgangspunktet inn for at hele summen på 1,2 mill skulle gis til NMK Hitra med motorsportanlegget i Neverlia. Dette ble nedstemt med 12 mot 11 stemmer. Høyre, Ap og Krf fikk flertall for et forslag som gikk på en deling med ca 1/3 til motorsport og 2/3 til kunstgress.

Les mer om saken i papirutgaven på fredag.