Noen har brukt julefreden til å bryte seg inn i legekontoret på Sistranda. Politiet vet foreløpig ikke om medisiner og utstyr er stjålet.

- Vi får mannskaper opp til legekontoret i løpet av dagen (mandag) sammen med en lege. Da får vi mer oversikt over hva som eventuelt er borte, sier Frøya-lensmann Ove Fiskvik til hitra-froya.no.

Politiet vet heller ikke om mye er ødelagt i forbindelse med innbruddet.