Det legemeldte sykefraværet gikk i tredje kvartal ned i 18 av 25 kommuner, visernye tall fra NAV, og vi måtilbake til 2007 for å finne tilsvarende lavt sykefravær i Sør-Trøndelag. Øyregionen skiller seg her noe ut:

  • Hitra har et legemeldt sykefravær i 3. kvartal  på 7,2 prosent, som er praktisk taltuforandret i forhold til samme kvartal ifjor (minus 0,3 prosent).

  • Frøya har et sykefravær omtrent på samme nivå; 7,4 prosent i3. kvartal. Dette er imidlertid en oppgang fra 6,9 prosent samme periode i fjor,det tilsvarer en økning i sykefraværet på 7,7 prosent.

  • Også Snillfjord har et sykefravær på om lag samme nivå somHitra og Frøya. Her er det legemeldte fraværet på 7,1 prosent. Dette erimidlertid en kraftig prosentvis økning på hele 47 prosent fra året før (småtall).

Nedgang i 18 av 25 kommuner

Ved utgangen av tredje kvartali år er det totale sykefraværet i Sør-Trøndelag på 6,7 prosent, .

Det legemeldte fraværet i Sør-Trøndelag er på 5,9 prosentog har en nedgang på 5,2 prosent. Det egenmeldte fraværet ligger stabilt på 0,8prosent. En forklaring på nedgangen kan være økt bruk avgradert sykemelding.

Lavest i Tydal

Lavest fravær har Tydal med 3,4 prosent, fulgt av Rørosog Osen. Sistnevnte har også den største nedgangen i fraværet. Trondheim har ennedgang på 7,3 prosent fra samme kvartal i fjor og bidrar med det sterkt tilnedgangen i fylket.