Sintef skriver på sine nettsider at de har utviklet et overvåkingssystem som blant annet kan oppdage vogntog som ikke har betalt fartsbøter. Som for eksempel vogntoget som ble stoppet på Frøya med 100.000 kroner i utestående fartsbøter.

I veibanen ved Klett utenfor Trondheim, skal det samles opp viktig informasjon de nærmeste dagene. Avanserte sensorer vil måle vekta på kjøretøyene som passerer. Den samme programvaren sørger for at nummerskilt skannes, sjekker om avgifter er betalt, og henter inn regler for tillatt vekt på norske og utenlandske kjøretøy, skriver Sintef blant annet.