Lokalavisa har tidligere fortalt om forslaget om å slå sammen en rekke stemmekretser i Frøya kommune. Da valgstyret (formannskapet) fikk saken til behandling i november, utsatte de saken, med beskjed om at grendalagene skulle høres før det ble tatt avgjørelse.

I neste uke kommer saken opp på nytt, etter at de berørte grendalagene har fått anledning til å si sitt.

Tross innspill som går i mot sammenslåing, opprettholder rådmannen det opprinnelige forslaget. Det innebærer følgende:

• Titran, Nordskag og Klubben slås sammen.

• Skjønhalsen og Dyrøya slås sammen, med stemmelokale Dyrøy skole. Nytt navn: Ut-Frøya krets

• Mausund, Sula og Froan, med stemmested Mausund skole. Nytt navn: Øyrekka krets.

Klubben grendalag har levert protest. De mener nåværende krets har det som kreves for stemmelokale, de viser til at det er ei langstrakt grend, og mener valgdeltakelsen vil gå ned hvis folk må til Nordskaget for å stemme.

Det er ikke vedlagt noen formelle uttalelser fra grendalag i øyrekka. Men det har til lokalavisa vært reaksjoner på at Mausund skal bli stemmested for folk i Froan, når det ikke er noen korrespondanse mellom disse øyene.  Dette spørsmålet har blitt besvart i brev fra stemmestyrets sekretær, der det påpekes at innbyggerne i Froan kan stemme på hvilket som helst stemmelokale i Frøya, og at valgadministrasjonen vil dra utover til de enkelte øyene og ta i mot forhåndsstemmer.