Den 25.april signerte Sundegruppen avtale med Hitra kommune om kjøp av tomt på Jøstenøya.

I kommende formannskapsmøte skal politikerne godkjenne avtalen, som gir Sundegruppen rett til å kjøpe 10 mål tomt til emballasjefabrikk til en pris på 4,57 millioner kroner.

I en pressemelding sier Sunde-direktør Rolf Fagervoll at utviklingen i lakseoppdrett har vært svært positiv over tid og viser en betydelig vekst, som medfører at Sundegruppen nå ønsker å etablere seg i dette området for å tilby kvalitetsprodukter til kundene.