Anløpskaiene på Gjæsingen, Sørburøya og Sauøya skal restaureres. Frøya kommune har antatt et anbud fra Fosenhus på totalt 3,6 millioner kroner for å utføre arbeidet på de tre kaiene.

Sauøya har ikke hatt anløp av hurtigbåt siden «Frovær» ble tatt i bruk i fjor vinter. Dette fordi Fosennamsos Sjø og Atb har vurdert det som uforsvarlig å legge til kaia. Øya har ingen fastboende på vinters tid, men mange bruker Sauøya i store deler av sommerhalvåret. Sist sommer måtte hyttefolket bruke privat båttransport for å komme seg mellom Sørburøya og Sauøya.

Frøya kommune ønsker at kaia på Sauøya skal repareres først, mens Fosennamsos Sjø har Gjæsingen som førsteprioritet.

- Vi skal få utarbeidet en framdriftsplan nå, og det er ennå ikke klart hva som tas først og sist. Det jeg kan si er at uansett så vil neppe kaia på Sauøya være klar til påsketrafikken, sier teknisk sjef Andreas Kvingedal i Frøya kommune.