Bølgevarselet for vår region er bedret, og gir dermed godt grunnlag for tryggere ferdsel til sjøes, både for vanlig skipstrafikk, fiskebåter og ikke minst fritidsbåter.

Bølgevarselet er utviklet for Kystverket og BarentsWatch av forskningsstiftelsen Polytec.

Grunnlaget for varslene er havbølgedata fra Meteorologisk institutt og National Weather Service som forbedres ved å bruke bunntopografien i området og vindinformasjon. Varslet oppdateres fire ganger i døgnet.

Nye områder denne gangen inkluderer store områder rundt Rolvsøy, Vestfjorden, Folda og Trondheimsleia. Visning og navigasjon på portalen har også fått en oppgradering.

SJEKK LOKAL BØLGEHØYDE HER

Bølgevarsel er spesielt rettet inn mot passasjertrafikken til sjøs, men er også et godt verktøy for både fritidsbåter og fiskeflåten. Bakgrunnen for tjenesten er ulykken der hurtigbåten ”MS Sleipner” grunnstøtte ved Ryvarden fyr den 26. november 1999. Båten gikk fra Haugesund og hadde kurs mot Bergen.  I etterkant av ulykken anbefalte regjeringen at det skulle plasseres bølgevarslere på utsatte steder langs kysten med stor hurtigbåttrafikk.

Den videre utviklingen vil foregå i dialog med brukerne og man vil da se på flere lokale forhold som kan taes med i beregningen for å gjøre varslene enda mer nøyaktige.