Fylkesmannen bevilget i fjor 100.000 kroner til bekjempelse av mink på Frøya.

Det er spesielt behovet for å hindre at minken inntar verneområdet i Froan, og med det truer sjøfuglbestanden der, som gjør at man ønsker en slik innsats på Frøya.

Tirsdag 24 februar inviteres det til åpent møte om fangst av mink på Hotell Frøya. Her skal Olav Inge Edvardsen fra Statens naturoppsyn ha foredrag. Det er Frøya kommune, i samarbeid med Frøya jeger- og fiskerforening, som arrangerer møtet.

Mink er ingen naturlig art i den norske faunaen, men ble innført for pelsdyroppdrett på 1930-tallet. Rømt mink har etablert seg, og er mange steder en trussel mot fuglebestandene.