Landskapsvern i Norge (Lano) er en allianse av motstandsgruppermot vindkraftutbygging rundt omkring i landet. I en pressemelding uttaler Lano at hensikten er å søke allianser i"en felles front mot en storstilt rasering av store landskapsområder, i regi avstaten og kraftselskapene".

- Felles for oss alle er at vikjemper en ulike kamp mot sterke krefter for å bevare naturlandskap ogkulturlandskap som betyr mye for oss og som vi ønsker å redde for kommendegenerasjoner. Gruppene representerer flere tusen mennesker, heter det i meldingen, som for "Nei til vindkraftverk på Frøya" sin del er utsendt av vindkraftmotstander Hans Anton Grønskag.

Alliansen omfatter følgende grupper:

 • Nei tilvindkraftverk på Frøya

 • Nei tilvindkraftverk i vakre, varierte Valdres

 • Neitil vindmøller på Kvitvola

 • Neitil vindmøller på Store-Skorøy

 • Motvind– Nei til vinkraft på Solværøyene

 • BevarVannøya og Fugløyfjord

 • BevarAndøya uten vindmøller

 • BevarFinnskogen og Finnskogleden

 • Neitil Siragrunnen vindpark

 • Neitil vindmøller i Halden og Aremark

 • Neitil Tonstad vindpark

 • Neitil vindmøller på Brungmarka og Flåmarka

 • Neitil vindmøllepark på Hemmerdalsheia

 • Neitil vindkraft i Selbu

Folkebevegelsen "Nei til vindkraft på Frøya" besluttet nylig å avslutte aksjonen, etter at kommunestyret avviste ny folkeavstemming om temaet.

- Gjennom våre kamper lokalt, har viopplevd hvor lite vern landskapet har, uttaler Lano.

- Folk fødes og lever i et landskap,blir preget av det og forvalter det. Dette landskapet er en arv som har enegenverdi, og som noe en gjerne vil gi videre. Slike landskap trues nå av enaggressiv vindkraftindustri, en industri som segler under ”grønt” flagg, og somsentrale politikere, fra venstre til høyre, har gitt merkelappen politiskkorrekt. Både folk som bor fast i de berørte områdene,folk med hytter og fritidshus, unge og gamle vil med dette appellere tilpolitikerne: Stopp raseringa av landet, sier alliansen.