Frøya kommune inviterer torsdag kveld til et dialogmøte om kommunereformen. Møtet holdes i Frøya kultur- og kompetansesenter. Alf Petter Tennfjord fra Fylkesmannen og ordfører Berit Flåmo vil orientere.