Per Gundersen, Torhild Borgen, Eilif Stordahl og Torbjørn Måsøval har fått KS sin medalje for sin lange og samfunnsgagnlige innsats for Frøya kommune. Denne uka ble de fire hedret med kakefest og godord i formannskapsmøtet. Det vil si, den ene pensjonisten kunne ikke stille til sammenkomsten.

- Torbjørn er pensjonist og har det så travelt, sa han, at han ikke rekker å være her, sa ordfører Berit Flåmo til det muntre selskapet. Ordføreren syns det er en stor ære å få gi KSs hedermerke til disse fire som har jobbet i kommunen i svært lang tid.

- Kriteriene er mange, men det grunnlaget vi søkte på er lang og tro tjeneste i over 25 år. Dere er blant de som vært lengst i Frøya kommune, dere har gjort en formidabel jobb hver og en av dere, så det er høytidelig for meg og for fomannskapet å få dele ut et hedersmerke som henger høyt, sa Flåmo og kalte fram en etter en for å tildele den blå nåla, et diplom og blomster.

- Det har vært veldig, veldig godt å jobbe i Frøya kommune, sier Torhild Borgen, som ble ansatt i 1989 og har arbeidet i kommunen i 25 år. Torhild har arbeidet som planleggingskonsulent, boveileder, avdelingsleder, lærer, soneleder og som virksomhetsleder.

- Det har vært ei spennende tid, med masse dyktige medarbeidere og ledere som gitt deg ansvar, sier Borgen, som ikke er helt ferdig i yrkeslivet ennå. Men til våren er det slutt.

Eilif Stordahl ble ansatt i 1974 og har arbeidet i Frøya kommune i hele 39 år. Han ble ansatt som maskinkjører i kommunen.

- Jeg begynte med å bore og skyte. Så kjøpte kommunen maskin, jeg søkte på den, siden har jeg holdt på med det, fortalte Stordahl, som har vært på mang en anleggsplass gjennom disse årene.

Torbjørn Måsøval ble ansatt i Frøya kommune i 1976 som bestyrer ved Frøya alders- og sykehjem og NKS syke- og fødehjem. Han har vært avdelingsleder, kommunekasserer og til slutt regnskapssjef. Han var også hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i to år.

Mens Per Gundersen ble ansatt i Frøya kommune i 1975 som lærer ved Frøya ungdomsskole og har arbeidet som rektor, pedagogisk konsulent, helse- og sosialsjef, kommunalsjef og konstituert rådmann. Han gikk av med pensjon i høst.

- Det har vært en glede hver eneste dag, sier Gundersen.