Det multinasjonale selskapet Sundegruppen signert avtale for kjøp av tomt på Hitra for etablering av sitt produksjonsanlegg nr. 17. I en pressemelding skriver selskapet at det skal etableres et nytt og moderne produksjonsanlegg for fiskekasser i EPS (Isopor) til oppdrettsnæringa på Hitra og Frøya spesielt, og til Midt-Norge generelt.

Fabrikken er tenkt bygget på industriområdet som er under utvikling på Jøstenøya.

- Sundegruppen ønsker å utvikle de beste løsningene for emballering av fisk i tett samarbeid med næringen selv. Det tas sikte på å starte produksjon i det nye anlegget 1. kvartal 2016, skriver selskapet i meldinga, signert av direktør Rolf Fagervoll.

- Utviklingen i lakseoppdrett har vært svært positiv over tid og viser en betydelig vekst. Dette har medført at Sundegruppen nå ønsker å etablere seg i dette området for å tilby kvalitetsprodukter til kundene, skriver selskapet.

Dette blir produksjonsanlegg nr. 17 for Sundegruppen, som i Norge har produksjon av EPS i Oslo, Ålesund, Bergen og Harstad. Sundegruppen har også anlegg i Sverige, Danmark, Tyskland, Spania og Storbritannia.

- Saken vil bli fremmet for endelig godkjenning kommunestyret, opplyser Hitra-ordfører Ole L. Haugen.