Rådmann og ordfører har som del av kriseteamet i dag hatt beredskapskontor på kommunehuset. Mens politi og helsepersonell har vært i beredskap ved Hotell Frøya, der de evakuerte fra grendene blir tatt i mot.

- Politiet har ansvaret for selve evakueringen, mens jobben vår er å ivareta innbyggere og vi konsentrerer oss om at de som er evakuert får transport, mat og overnatting slik at de er trygge. Så langt har jeghørt at det er over 400 personer som er evakuert. Mange drar i tillegg på egen hånd, og selv om det noen steder ikke er fare for brann, så er røyken så tykk at det kan være farlig. Nei, dette var ikke noe godt, sier rådmannen.

Tidlig i kveld fikk Frøya-rådmannen beskjed om at kapasiteten ved Hotell Frøya begynte å bli oppbrukt, og at man har kontaktet Hitra kommune for å få bistand til å inkvartere folk. Dolmsundet Hotell på Hita skal ta imot evakuerte innbyggere nå i kveld.

- Jeg håper at private med ledig overnattingskapasitet kan ta kontakt. Det er nok mer ålreit for enkelte å kunne bo i en privat heim framfor på et hotell i en annen kommune, sier Mosebakken.