Kommunestyret i Frøya behandler i dag en statusrapport for oppvekstsektoren i Frøya kommune. Kommunalsjef Roger Fredheim utfylte rapporten ved å påpeke både positive og negative trekk. Han mente blant annet at kommunen var på riktig vei med sin «tidlig innsats» i skoler og barnehager, men påpekte at det var grunn til å rope varsko for ungdomskolen.

- Resultatene i ungdomskolen er alarmerende, sa han.

Han kunne ikke gi noen enkle forklaringer på hvorfor resultatene har vært så dårlige over tid, men lovde at det skal legges ned stor innsats for å rette opp.

- Må ha en dugnad for ungdomskolen

Til lokalavisa sier kommunalsjefen at han har gjort seg flere tanker om hva som må gripes tak i.

- Men det er ikke ferdigtygde tanker, så det ville ikke vært noe poeng å legge dem fram her. Dessuten er det avhengig av mange: rektor, ansatte, foreldre, politikere og elevene selv. Og jeg vil også gjerne ha med rektor på videregående. Jeg tror det trengs en skikkelig dugnad, sier Roger Fredheim.

Resultatene fra ungdomskolen var en av flere ting Fredheim mente man hadde stort forbedringspotensiale på.

- Vi vet ikke hvorfor det går så dårlig

Flere politikere beit seg merke i kommunalsjefens usminkede innlegg.

- Det er ikke lenge siden vi fikk en presentasjon der vi kunne tro at skolen hadde gullstandard. Men det viste seg at slik var det ikke. Det er godt at det nå kommer fram på denne måten. At rådmannen legger alle kort på bordet. Dette er ny musikk, og det gleder meg. Skal vi lykkes i framtida, må vi kunne påpeke hva vi må jobbe med, sa Ola Grønskag (V)

Han ble fulgt opp av sin partifelle Arvid Hammernes:

- Vi har en del data som viser at Frøya gjør det veldig dårlig på skole. Vi er lavest på grunnskolepoeng i fylket. Det som kommer lite fram i denne rapporten, er årsakene til at vi har så dårlige resultater. Vi trenger å gjøre en analyse, sa Arvid Hammernes.

Foreldremedvirkning

Et annet område som både kommunalsjef og politikere mener man må gjøre noe med, er foreldremedvirkning i skolen. Som eksempel viste Fredheim til at kun 20 prosent av foreldrene hadde svart på brukerundersøkelsen som ble gjort i vår. I rapporten vises det også til at brukerforumene (Fau og SU) ved flere enheter ikke fungerer som de skal.

- Det må legges inn en innsats for at FAU og SU skal bli den viktige faktoren for skolen de skal være, sa Helge Borgen (Ap).