Som etprøveprosjekt stasjonerer Falck redning AS nå en såkalt tungberger på Hitra. Tidligere harslik type bilberging måttet komme helt fra Orkdal eller Trondheim for å betjenebilberging i øyregionen der store kjøretøy er involvert.

- Viplasserer bilen der nå i forkant av vinteren for å ha kortere responstid. Dette vil korte ned ventetiden på lastebilberging med en hel time. Det vil spare bilister for unødig ventetid og de ulykkes-involverte for unødigekstra bergingskostnad, forklarer avdelingsleder Kristoffer Mo i FalckOrkanger.

Vinsj på 30 tonn

Bilen, somblir plassert på Hitra, er en Scania tungberger med vinsjkraft på tretti tonn.Dette er den bilen som tidligere har stått på Orkanger og er ment som enførstehjelp for å rydde vei og sørge for at veien åpnes raskere.

- Vi harvært i kontakt med blant annet oppdrettsnæringa, politi og brannvesen som ersvært positive til at vi prioriterer dette. Alle parter deler felles interessefor at veien blir åpnet som raskt som mulig igjen etter en eventuell ulykke,sier Mo.

Sjåfør påbilen er hitterværingen Øyvind Utseth.

Bedre vintervei i år

Hvormange redninger det årlig vil dreie seg om er i følge avdelingslederenvanskelig å stipulere, da flere faktorer nå bidrar til at det vil bli enannerledes vinter i år.

- Det erjo flere bergingsselskap i bransjen som har plasserte tungbergere i Orkdal ogTrondheim. Disse vil nok fortsatt få en del av berginga på Hitra og Frøya. Itillegg har jo veien blitt betraktelig utbedret, noe som også vil eliminere endel lastebil- og busshjelp mellom Sandstad og Orkdal, sier Mo.

Ikke bare i øyregionen

For denutplasserte tungbergeren vil ikke bare betjene oppdrag i øyregionen, den vilogså fungere på berginger på Fv. 714 inn mot Orkanger.

- Omveien skulle bli sperret under ei eventuell møteulykke mellom Sandstad ogOrkdal, kan ferdsel bli blokkert slik at bergingsbil fra Orkdal ikke kommerfrem. Derfor vil vi være tjent med å ha en tungberger på Hitra som også kanvirke innover, legger Mo til.

Kan også redde liv

Fordelenmed å ha en slik tungberger i nær omkrets, er i følge Mo mange. Ikke bare ertrekkraften større, vinsjen er også plassert høyere opp på bilen. Noe som er enfordel i eventuelle lastebilulykker.

- I en ulykke der eksempelvisførerhytta på et vogntog er kraftig nedklemt bidrar en slik bil også tilfrigjøring av fører. For i motsetning til brannvesenets lavt monterte vinsjer,trekker vi med denne vinsjen hytta i retning oppover. Slik tror jeg mange kanvære tjent med at det nå er kommet tungberger til øyregionen.

Øyvind Utseth skal være sjåfør på tungbergeren som er plassert i øyregionen.