Kjell Arve Madsvåg har søkt om dispensasjon fra strandsoneloven og reguleringsplanen for Madsvågen, til å oppføre ett 70 kvadratmeter stort bygg til garasje/ verksted/ lager. Forvaltningsutvalget vurderer det dit at hensynet til reguleringsplan og strandsonelov ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, og gir dispensasjon.