Tvert imot; hotellet styrker ledelsen med å ansette hotellsjef.

Rett før helga intervjuet lokalavisa Hitra-Frøya den nye hotellsjefen Anna Johannesson. Noen har nok trodd at ansettelsen av Johannesson betyr at Valborg Bekken, som i en årrekke har hatt lederansvaret ved hotellet, skal slutte. Men dette stemmer slett ikke, forteller Bekken. Hun skal "bare" få bedre tid til å gjøre andre ting en daglig leder ved hotellet må gjøre.

- Vi har ansatt en hotellsjef i tillegg til at jeg fungerer som daglig leder. Hotellsjefen skal være en lagkaptein for alle medarbeidere som jobber på Hotell Frøya. På grunn av at jeg som daglig leder har mange andre arbeidsoppgaver enn bare hotelldrift, så vi behovet for en hotellsjef, som altså skal være en arbeidende hotellsjef, som skal jobbe for å få alle medarbeidere til å jobbe mot samme mål. Hotellsjefen jobber på gulvet og skal ikke være mye på kontoret, forteller Bekken.