Tom Myrvold, leder i Ørland Høyre, har i kveld sendt ut en signaturliste som også inneholder støtte fra Høyres lokalpartier på Hitra og Frøya.

"Har Høyre virkelig råd til å kaste Torhild?" er overskriften på skrivet, som har til hensikt å få Torhild Aarbergsbotten fra Ørlandet tilbake på Høyres liste foran fylkestingsvalget til høsten.

- Det er ikke mange markante og effektive fylkespolitikere i Sør-Trøndelag, men Torhild Aarbergsbotten i Høyre er en av dem. Undertegnede er lokalforeninger i Høyre som er stolte over Torhilds innsats på vegne av innbyggere, lokalsamfunn og næringsliv i by og bygd. Vi er overrasket over at nominasjonskomiteen ikke har funnet grunn til å gi henne fornyet tillit som partiets fremste talsperson og fylkesordførerkandidat, heter det i skrivet.

Torhild Aarbergsbotten ønsket seg kun førsteplassen på Høyres liste, men det ble nylig kjent at nominasjonskomiteen heller vil ha Henrik Kierulf på topp. Torhild Aarbergsbotten (45) har vært Høyres gruppeleder i fylkestinget siden 2008, men er nå helt borte fra lista. Selve nominasjonsmøtet er 15. februar.

[M]

Foruten lokalpartiene på Hitra, Frøya og Ørland, har i kveld 14 lokalpartier ifølge Myrvold signert oppropet. Han trekker blant annet fram Aarbergsbottens engasjement for lakseveien til Hitra og Frøya, og kamp for båt- og fergeforbindelsene i fylket, som gode eksempler på hennes politiske virke.

- Det er ikke alle saker et opposisjonsparti får flertall for - naturlig nok. Likevel setter Høyre spor etter seg, mye på grunn av Torhild. Sør-Trøndelag bør få en fylkesordfører fra Høyre som kan gjennomføre en bedre politikk på mange områder, skriver han.

Espen Håvard Hauan er styreleder i Frøya Høyre.