Frøya formannskap skal i tirsdagens møte behandle en rekke søknader om støtte til nærings- og kultur/idrettsformål. Og går rådmannens innstilling gjennom i alle sakene, vil kommunen dele ut cirka 460.000 kroner totalt.

To næringsfondssaker skal behandles.

Den ene er søknad fra Frøya tare, der rådmannen foreslår at det nystartede firmaet med adresse Nordskaget får inntil 120.970 kroner i støtte til investeringer.

Frøya bok og leker (Bokormen), som planlegger å starte opp i lokalene hvor Poeten bok og leker nå har opphørsalg, foreslås å få 169.000 kroner fra næringsfondet til investeringer.

I tillegg skal det behandles tre søknader om kultur/idrettstøtte:

Kulturprosjektet på Sula foreslås å gis støtte på 110.000 kroner for 2015. Videre foreslås det å gi 50.000 kroner til videreutvikling av spelet «Oda fra havet», og 10.000 kroner i støtte til gjennomføring av barneturnstevnet på Frøya i juni.