Rettsaken mot den rumenske sjåføren som kjørte vogntoget i dødsulykken på Fjellværøya 9. desember 2013, ble avholdt på Hitra. Nå har dommen falt, og i følge Adresseavisen dømmes mannen til fengsel i seks måneder for uaktsomt bildrap. 90 dager av straffen gjøres betinget.

Vogntoget var på vei til Marine Harvests slakteri på Ulvan, da det kom over i feil kjørebane, og kolliderte med en personbil i en sving. Sjåføren i personbilen, en mann i førtiåra, døde momentant. To av hans sønner var passasjerer i bilen, og den ene ble alvorlig skadd i ulykken.

«Slik retten ser det er ulykken et resultat av altfor stor hastighet og således uforsvarlig kjøring etter forholdene på stedet. Tiltalte har etter rettens vurdering ikke bare handlet med et øyeblikks uoppmerksomhet som alle bilførere fra tid til annen kan gjøre seg skyldig i, men sterkt klanderverdig», heter det i dommen.

Mannen innrømmet de faktiske forhold, men nektet straffeskyld i retten. Men retten mener mannen handlet grovt uaktsomt, og at man av allmenpreventive hensyn på reagere strengt.

Av formidende omstendigheter viser retten til at sjåføren har innrømmet forholdene, og at det har tatt hele ett og ett halvt år fra ulykken til rettsaken.

Ved siden av fengselsdommen, fradømmes den rumenske mannen retten til å føre motorvogn i Norge for all tid. Han dømmes også til å betale oppreisning på 125.000 kroner til de etterlatte.